Tarieven opvang

  Onderstaande prijzen zijn uurprijzen. We werken met standaard openingstijden tijdens school, vakantie en studiedagen. Het aantal uren dat u per dag afneemt op basis van deze standaard openingstijden, staat vermeld bij de hieronder genoemde pakketten. Afname is dan ook alleen mogelijk op basis van de aangegeven openingstijden. BSO Losser factureert vooraf in maandelijkse termijnen.

Deze tarieven zijn geldig tot nieuwe tarieven bekend gemaakt worden en onder voorbehoud van druk/typefouten. In deze tarieven is geen rekening gehouden met de kinderopvangtoeslag en/of een gemeentelijke toeslag. Het bedrag dat u uiteindelijk betaald is daardoor vaak lager dan de tarieven zoals vermeld. De rijksnorm voor buitenschoolse opvang is vastgesteld op een maximumuurtarief van €6,95 (1).

Schoolweken- en vakantiepakket

(52 weken arrangement, inclusief schoolvakantieweken (2) en andere studiedagen)

Tijdens vakanties en op andere schoolvrijedagen kunt u tegen hetzelfde tarief gebruik maken van hele dagen opvang op de dagen die u normaal volgens contract afneemt. Binnen dit pakket wordt u de mogelijkheid geboden om van de vakantieopvang á 12 weken, drie weken flexibel over het kalenderjaar in te zetten (3). Indien een studiedag samenvalt met een contractdag vangen wij uw kind zonder meerkosten op. Valt een studiedag niet samen met de opvangdag en wilt u dat wij u kind(eren) opvangen dan zullen wij die dag als extra zien (4).

School/vakantieweek

Uren per dag

Uren per maand

Bruto uurtarief

Bruto maandprijs

Maandag, dinsdag woensdag      
en donderdag

3,75 uur tijdens schoolweken       

11 uur tijdens vakantieweken

23,97

€6,85

€164,18

vrijdag op aanvraag

 

 

 

 

 

Schoolwekenpakket

(40 weken arrangement, inclusief studiedagen)

Indien een studiedag samenvalt met een contractdag vangen wij uw kind zonder meerkosten op. Valt een studiedag niet samen met de opvangdag en wilt u dat wij u kind(eren) opvangen dan zullen wij die dag als extra zien4.

Schoolweken

Uren per dag

Uren per maand 

Bruto uurtarief  

Bruto maandprijs/

Termijnprijs

Maandag, dinsdag woensdag        
en donderdag

3,75 uur tijdens schoolweken     

12,97

 € 7,70

€99,87

vrijdag op aanvraag

 

 

 

 


Vakantiepakket

(12 weken arrangement, inclusief Goede vrijdag en de vrijdag na Hemelvaart)

De minimale afname is 12 hele dagen per kind. Te gebruiken tijdens vakantieweken.2

In overleg is het ook mogelijk om halve dagen af te nemen; dan geldt een minimum van 24 halve dagen per jaar per kind.

Aantal dagen    

Bruto uurtarief      

Bruto dagtarief      

12-24 dagen  

€7,40                 

€81,40                 

25-36 dagen

€7,18

€78,98

37-48 dagen

€6,97

€76,67

49-60 dagen

€6,76

€74,36

In overleg en op basis van uw persoonlijke situatie is maatwerk mogelijk, hierbij kunt u denken aan: flexibele opvang, afname van verlengde opvang, afname van extra studiedagen en/of opvangdagen, welke géén contractdagen zijn)

Flexibele opvang

(maatwerkproduct):

De meeste kinderen komen bij ons vaste dagdelen per week. Het kan echter voorkomen dat het voor u niet mogelijk is om uw kind(eren) op vaste dagdelen in de week gebruik te laten maken van de BSO. Daarom biedt BSO Buurse de mogelijkheid tot flexibele opvang.

Voorwaarden voor flexibele opvang:

 • Opvang binnen de reguliere openingstijden (schoolweken) in dagdelen met een minimale vaste afname van 12,97 uur per maand. Uitbreiding van de afname is mogelijk, trapsgewijs met 3,75 uur volgens een wisselend patroon.
 • Tijdens vakantie geldt een minimale afname van 5,5 uur per dag.
 • Aanvraag moet d.m.v. ons systeem ingediend worden.
 • Aanvragen worden per maand digitaal ingediend. De aanvragen moeten elke maand vóór de 15de binnen zijn.
 • Met het afnemen van een flexibel contract heeft u de garantie dat uw kind te allen tijde geplaatst kan worden (garantie is afhankelijk van plaatsingsmogelijkheden). Van tevoren worden klanten op de hoogte gebracht van de dagen die beschikbaar zijn voor deze opvang.
 • Opvang op vrijdagen zijn op aanvraag.
 • Bij flexibele opvang hanteren wij het onderstaande tarief (bij minimale afname van 12,97 uur per maand).

Flexibele opvang

Uren per dag schoolweken 

Uren per dag vakantieweken  

Uren per maand minimaal  

Bruto uurtarief  

Maandag t/m Donderdag  

3,75

5,5 of 11

12,97

€8,40

 

 

 

 

 

vrijdag op aanvraag

 

 

 

 


 1. De rijksnorm is het normbedrag voor BSO waarmee de kinderopvangtoeslag van de Belastingdienst in 2018 wordt berekend.
 2. Onder de 12 schoolvakantieweken vallen de volgende schoolvakanties: 1 week kerstvakantie, 1 week voorjaarsvakantie (carnavalsvakantie), 2 weken meivakantie, 6 weken zomervakantie.  In 2018 vallen de vakanties als volgt:  De kerstvakantie in week 1,  Carnaval 12 en 13 februari, de voorjaarsvakantie in week 9 de meivakantie in week 18 en 19, de zomervakantie in week 30 t/m 35, de herfstvakantie in week 43, de kerstvakantie in week 52. 
 3. Bij een 52 weken pakket hebben ouders hebben de mogelijkheid om 3 weken (dus per kind drie hele dagen of 6 halve dagen) flexibel door het kalenderjaar heen in te zetten, ongeacht contractdag. Valt een vakantie of studiedag niet samen met een contractdag dan zullen wij 1 dag (2 dagdelen) verrekenen. Dit natuurlijk mits er plek is en/of er sprake is van voldoende afname. Vroegtijdige aftstemming is hierbij wel een vereiste. 
 4. Hierbij is de voorwaarde van toepassing dat er sprake moet zijn van voldoende afname en/of voldoende plek. Vroegtijdige afstemming is hierbij wel een vereiste.
 5. Bij afname van het vakantiepakket geldt een minimale verrekening van 1 dagdeel á 5,5 uur of twee dagdelen á totaal 11 uur.
 
 

Share our website