Tarieven opvang

Onderstaande prijzen zijn uurprijzen. We werken met standaard openingstijden tijdens school, vakantie en studiedagen. Het aantal uren dat u per dag afneemt op basis van deze standaard openingstijden, staat vermeld bij de hieronder genoemde pakketten. Afname is dan ook alleen mogelijk op basis van de aangegeven openingstijden. BSO Losser factureert vooraf in maandelijkse termijnen.

Deze tarieven zijn geldig tot nieuwe tarieven bekend gemaakt worden en onder voorbehoud van druk/typefouten. In deze tarieven is geen rekening gehouden met de kinderopvangtoeslag en/of een gemeentelijke toeslag. 

Schoolweken- en vakantiepakket

(52 weken arrangement, inclusief schoolvakantieweken (2) en andere studiedagen)

Tijdens vakanties en op andere schoolvrijedagen kunt u tegen hetzelfde tarief gebruik maken van hele dagen opvang op de dagen die u normaal volgens contract afneemt. Binnen dit pakket wordt u de mogelijkheid geboden om van de vakantieopvang á 12 weken, drie weken flexibel over het kalenderjaar in te zetten (3). Indien een studiedag samenvalt met een contractdag vangen wij uw kind zonder meerkosten op. Valt een studiedag niet samen met de opvangdag en wilt u dat wij u kind(eren) opvangen dan zullen wij die dag als extra zien (4).

School/vakantieweek

Uren per dag

Uren per maand

Bruto uurtarief

Maandag, dinsdag en woensdag      
 

3,75 uur tijdens schoolweken       

11 uur tijdens vakantieweken

23,5

€ 8,40

Op dit moment geen donderdag en vrijdag (2023) 

 

 

 

 

Schoolwekenpakket

(40 weken arrangement, inclusief studiedagen)

Indien een studiedag samenvalt met een contractdag vangen wij uw kind zonder meerkosten op. Valt een studiedag niet samen met de opvangdag en wilt u dat wij u kind(eren) opvangen dan zullen wij die dag als extra zien4.

Schoolweken

Uren per dag

Uren per maand 

Bruto uurtarief  

Maandag, dinsdag en woendag

3,75 uur tijdens schoolweken     

12,5

 € 8,40

Op dit moment geen donderdag en vrijdag (2023) 

 

 

 

In overleg en op basis van uw persoonlijke situatie is maatwerk mogelijk, hierbij kunt u denken aan: flexibele opvang, afname van verlengde opvang, afname van extra studiedagen en/of opvangdagen, welke géén contractdagen zijn)

Flexibele opvang (I.v.m. de hoge vraag naar BuitenSchoolse Opvang bieden wij momenteel geen flexibele opvangplekken aan. Op dit moment werken wij met een wachtlijst).

(maatwerkproduct):

De meeste kinderen komen bij ons vaste dagdelen per week. Het kan echter voorkomen dat het voor u niet mogelijk is om uw kind(eren) op vaste dagdelen in de week gebruik te laten maken van de BSO. Daarom biedt BSO Buurse de mogelijkheid tot flexibele opvang.

Voorwaarden voor flexibele opvang:

 • Opvang binnen de reguliere openingstijden (schoolweken) in dagdelen met een minimale vaste afname van 12,97 uur per maand. Uitbreiding van de afname is mogelijk, trapsgewijs met 3,75 uur volgens een wisselend patroon.
 • Tijdens vakantie geldt een minimale afname van 5,5 uur per dag.
 • Aanvraag moet d.m.v. ons systeem ingediend worden.
 • Aanvragen worden per maand digitaal ingediend. De aanvragen moeten elke maand vóór de 15de binnen zijn.
 • Met het afnemen van een flexibel contract heeft u de garantie dat uw kind te allen tijde geplaatst kan worden (garantie is afhankelijk van plaatsingsmogelijkheden). Van tevoren worden klanten op de hoogte gebracht van de dagen die beschikbaar zijn voor deze opvang.
 • Opvang op vrijdagen zijn op aanvraag.
 • Bij flexibele opvang hanteren wij het onderstaande tarief (bij minimale afname van 12,97 uur per maand).

Flexibele opvang

Uren per dag schoolweken 

Uren per dag vakantieweken  

Uren per maand minimaal  

Bruto uurtarief  

Maandag t/m woensdag 

3,75

5,5 of 11

12,5

€ 9,25

 

Studiedagen en vrije dagen school

 • Op studiedagen wordt uw kind automatisch afgemeld, u hoeft hier niks voor te doen.
 • Maakt u wel gebruikt van de studiedag en is voor u zoon/dochter deze dag zijn/haar reguliere ingekochte dag? Meldt uw kind dan aan via de ouderlogin of app. De kosten voor de reguliere tijden worden in rekening gebracht op de studiedag/ vrije dag van school.  
 • Studiedag aanvragen dienen uiterlijk 2 weken van te voren ingediend te zijn via de ouderlogin of App

 1. De rijksnorm is het normbedrag voor BSO waarmee de kinderopvangtoeslag van de Belastingdienst in 2023 wordt berekend.
 2. Onder de 12 schoolvakantieweken vallen de volgende schoolvakanties: 1 week kerstvakantie, 1 week voorjaarsvakantie, 2 weken meivakantie, 6 weken zomervakantie. 
 3. Hierbij is de voorwaarde van toepassing dat er sprake moet zijn van voldoende afname en/of voldoende plek. Vroegtijdige afstemming is hierbij wel een vereiste.
 4. Bij afname van het vakantiepakket geldt een minimale verrekening van 1 dagdeel á 5,5 uur of twee dagdelen á totaal 11 uur.
 
 

Share our website